دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ فروردین ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسکندری۱۲۳۴۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲امامی فر۱۲۳۵۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۹۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳امینی۱۲۳۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۴ایمانی۱۲۳۴۲۷تجریش۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۹۲۷۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۵بهادروند۱۲۳۵۰۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۶۰۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۶بیرانوند۱۲۳۵۰۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۴۹۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۷پلنگیان۱۲۳۴۲۱نشتارود۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۶۶۵۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۸جیرکریمی۱۲۳۵۲۶رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۵۶۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۹حسنی نژاد۱۲۲۸۶۰بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۸۷۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۰خدایار۱۲۳۵۱۰سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۲۹۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۱دهیادگاری۱۲۳۵۴۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۸۴۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۲زارع۱۲۳۴۱۹مهریز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۷۲۰۰۸۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۳زمانی احمد محمودی۱۲۳۴۲۰گتوند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۹۸۹۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۴سالاری۱۲۳۴۲۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۲۸۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۵سلیمان زاده۱۲۳۴۳۶مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۸۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۶صبحی۱۲۳۴۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۷صفی خانی۱۲۳۴۲۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۵۱۹۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۸عوفی۱۲۳۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۹فدایی۱۲۳۸۵تیران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۲۳۰۱۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۰فرح ابادی۱۲۳۴۳۲قم۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۷۹۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۱قبادی۱۲۳۳۹۳آمل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۲۴۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۲قریشی۱۲۳۴۳۹یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۵۲۱۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۳کاظمی نیا۱۲۳۴۳۴هفشجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۳۳۸۰۸۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۴کوشکی۱۲۳۵۰۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۱۵۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۵محمدی زاده۱۲۳۴۲۸قزوین۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۱۰۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۶مرادی۱۲۳۴۳۰یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۵۰۹۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۷مسعودی۱۲۳۴۶۳اقلید۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۰۱۱۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۸مکرمی۱۲۳۵۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۳۰۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۹میراحمدی۱۲۳۵۰۷خمارلو۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۴۳۵۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۰نریمانی۱۲۳۴۱۵ایلام۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۳۲۱۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۱هوشمند جا۱۲۳۴۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۵۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۲یعقوبی شادمهری۱۲۳۴۴۰تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۷۲۱۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۳یوسفی۱۲۳۴۳۵نقده۲۰۱۲۸۰۲۰۲۲۰۱۰۴۶۵۹۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲