دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ تیر

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
زهرا انتظارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۸۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
سبا انس دوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۸۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
بنفشه مونسی رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۸۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
ریحانه رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
معصومه گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
سارا جلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مریم خدابنده لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
پوریا اخوانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۵۰۸۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
زهرا یزدانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۴۵۲۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۳۶۳۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
محمد باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۲۳۳۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مائده اکبریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۱۲۳۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
نگین گودرزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۷۰۱۳۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مژگان شاهین فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۹۹۸۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۸۷۸۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
جوانمردیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۷۶۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
علی صدوقی فرسده۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۶۸۰۷۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مژگان بحره ایجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۵۶۴۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مریم عابد پورکره ای۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۴۵۲۷۳۹۴۲۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
آرش حیدریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۳۹۶۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
محبوبه عاشوریلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۲۱۳۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
صدیقه افتخاریفومن۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۱۴۷۰۴۳۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
شکیلا پر کارماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۶۰۹۱۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
آزاد برنزجیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۹۳۵۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
راهله تحرزیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۸۹۱۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۷۸۱۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۶۶۹۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مرضیه مهدی پورساری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۵۷۸۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
زینت خلیفاتاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۴۲۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مونا قیطاسیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۳۱۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
آرتین یاسنیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۲۵۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
طالب صالحیپاوه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۱۲۹۰۶۷۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
سارا شریعتیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۵۰۳۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مرجان زاهدیانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۹۶۴۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
زهرا شهر آزادتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۸۴۴۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
سمیه یزدانینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۷۶۹۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
امین یاری نژادکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۶۲۹۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
مهدی طهرانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۵۹۳۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
زهرا قیاس وندزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۴۳۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
حامد محتشمسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۵۰۰۰۴۳۴۴۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲