دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم خانی۱۱۰۷۵۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۵۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲ابهریان۱۱۰۸۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳احمدی۱۱۰۸۲۳مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۱۹۸۸۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴اخوان۱۱۰۸۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵اسماعیلی۱۱۰۸۱۸بوکان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۹۴۶۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۶امیری پور۱۱۰۷۹۰بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۰۱۳۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۷انصاری۱۱۰۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۸ایاق۱۱۰۸۰۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۶۹۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۹بختیاروند۱۱۰۸۲۷ورنامخواست۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۲۹۱۸۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۰بهمنی۱۱۰۸۲۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۸۹۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۱پیرمحمودی۱۱۰۸۹۳شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۰۷۹۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۲توکل۱۱۰۸۳۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۰۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۳جابری۱۱۰۸۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۵۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۴حسن خانی۱۱۰۷۸۶خمین۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۶۰۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۵حسن لی۱۱۰۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۳۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۶حسینی۱۱۰۷۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۴۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۷حسینی۱۱۰۸۳۱بوکان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۹۳۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۸حیدرنژاد۱۱۰۷۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۳۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۹حیدری۱۱۰۷۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۹۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۰حیدری۱۱۰۸۲۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۱۸۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۱داوری۱۱۰۷۷۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۱۸۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۲داوری۱۱۰۷۷۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۱۳۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۳رجب پور۱۱۰۷۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۲۰۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۴رجب زاده۱۱۰۷۶۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۴۵۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۵رضاخانی۱۰۶۰۴۱ایذه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۷۴۹۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۶رضایی۱۰۳۴۶۱محلات۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۶۲۵۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۷رضوانی۱۱۰۷۶۸جاجرم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۳۷۴۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۸رفیعی۱۱۰۳۷۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۵۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۹رئیسی۱۱۰۸۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۱۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۰زمانی۱۱۰۷۱۷رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۴۹۱۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۱سلیمی۱۱۰۸۴۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۷۶۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۲شرفخواه۱۱۰۷۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۳صادقی۱۱۰۸۳۵ماهدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۳۸۸۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۴عابدین دو۱۱۰۸۵۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۲۹۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۵عباسزاده۱۱۰۸۰۵مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۰۶۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۶عباسی۱۱۰۷۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۷۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۷عبدالله زاده۱۱۰۷۴۲فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۰۷۱۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۸عسگر۱۱۰۷۷۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۴۸۱۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۹عسگری۱۱۰۷۴۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۱۸۱۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۰عظیمی مهر۱۱۰۸۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۱غلامی نژاد۱۱۰۷۸۵کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۴۰۱۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۲فاضلی۱۱۰۷۹۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۲۳۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۳فتحی تیلکو۱۱۰۷۷۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۱۱۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۴فریدی۱۱۰۸۵۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۵۱۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۵قاسم نیا۱۱۰۷۱۸بهنمیر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۵۱۵۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۶قربانیآمل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۹۵۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۷کاظمی۹۴۶۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۸۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۸کریمی۱۱۰۸۰۶سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۷۵۴۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴۹کلیدری۱۱۰۴۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۳۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۰گلبینی۱۱۰۸۰۴گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۹۸۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۱گندمی۱۰۹۶۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۲مختاری۱۱۰۷۸۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۱۲۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۳معماریان۱۱۰۷۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۴موسوی۱۱۰۸۴۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۷۹۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۵میرزاد۱۱۰۸۰۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۴۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۶میرزازاده۱۱۰۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۶۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۷والیزاده۱۱۰۷۴۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۷۸۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۸هادیان۱۱۰۷۴۷سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۵۴۰۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۹هدایتی۱۱۰۷۸۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۲۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۶۰یداله پور۱۱۰۷۲۹ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۶۶۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۰