دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱قهرمانی۴۹۱۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۵۷۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲حقیقی۴۹۰۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۵۶۹۴۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳جهانبخش۴۸۹۷۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۵۶۸۳۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴اسحاقیان۴۹۱۶۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۵۶۷۳۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۵امینی خواه۴۹۱۷۶کهریزک۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۵۴۸۷۱۸۱۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۶صفرنژاد۴۹۲۰۰بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۵۳۸۰۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۷عسکری۴۹۱۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۵۲۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۸علایی۴۹۱۶۴واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۵۱۶۵۴۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۹کوکبیان۴۹۱۷۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۵۰۵۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۰مستولی۴۹۱۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۹۱۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۱نوریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۸۰۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۲فریدی۴۹۱۹۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۷۹۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۳حسن پور۴۹۱۹۰چترود۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۶۹۰۰۷۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۴حیدری۴۹۱۸۲هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۵۸۲۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۵سراج۴۹۱۷۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۴۷۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۶رسولی۴۹۱۱۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۳۶۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۷جعفری۴۹۱۷۹هشترود۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۲۶۰۰۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۸زیباچهره۴۷۷۳۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۱۵۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۹سپیده۴۹۱۵۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۴۰۴۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۰نادریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۹۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۱غلامی۴۹۱۴۳مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۸۹۲۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۲معبودی۴۹۱۶۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۷۸۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۳توکلی۴۹۱۱۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۶۷۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۴نبوی۴۹۱۷۱یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۵۷۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۵محمدی فرد۴۹۱۴۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۴۶۲۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۶حمزه ای۴۹۱۴۹جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۳۵۵۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۷براتی۴۹۱۵۱آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۲۴۷۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۸بشردوست۴۹۱۸۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۳۱۴۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۹سرحدی۴۹۲۰۲بانه۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۶۶۵۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۰ذبیحی۴۸۷۵۷پرند۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۵۵۷۳۷۶۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۱طالبی۴۹۱۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۲شعبانی۴۹۱۴۴چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۳۴۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۳کائید۴۹۱۹۷محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۲۳۵۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۴عباسی۴۹۱۷۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۱۲۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۵شیخ زاده۴۹۴۸۹جلفا۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۲۰۲۰۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۶فتحی۴۹۱۸۰آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۹۷۵۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۷جلیلی۴۸۶۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۸۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۸کریمی۴۹۱۷۵اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۷۶۰۰۶۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۹نیازی۴۹۱۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴۰عبدل نژاد۴۹۱۱۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۵۴۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴۱محمدیان۴۹۲۰۱شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۴۳۷۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴۲تجلی۴۹۰۲۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۸۰۰۴۱۳۳۰۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳