دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ دی

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
ابراهیمی۱۰۸۸۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۹۲۵۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخباری۱۰۸۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۰۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخوان۱۰۸۷۸۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اذری۱۰۸۶۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ارون۱۰۸۵۵۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۳۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ازادی۱۰۸۵۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اسماعیلی۱۰۸۷۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۸۱۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اصغرنیا۱۰۸۷۲۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۴۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
امیری۱۰۸۴۵۶برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۸۸۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اهنگری۱۰۸۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
برزگر۱۰۸۸۳۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۸۰۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
بهرامی۱۰۸۷۲۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۴۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
پرهام۱۰۸۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تباشیری۱۰۸۷۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تقی پور۱۰۸۷۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تلاوری۱۰۸۷۹۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۵۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
جعفری۱۰۸۶۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حاجی تبار۱۰۸۴۴۹فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۷۶۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حسینی نژاد۱۰۸۸۲۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۹۳۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خانی۱۰۸۷۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خاوری۱۰۸۶۶۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۳۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خداجویی۱۰۸۵۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خرمدل۱۰۸۸۳۰سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۷۷۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خویی۱۰۸۷۵۲رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
داودی۱۰۸۳۹۸سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۸۵۵۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دهقانی۱۰۸۷۷۴قشم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۰۹۲۰۰۷۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ذبیحی۱۰۸۵۴۴جویبار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۵۰۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
راختی۱۰۸۵۹۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۲۲۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رضایی۱۰۸۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۶۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۲۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۸۲۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۰۸۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رهگذر۱۰۸۳۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زهیری۱۰۴۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زینلی۱۰۸۶۶۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۹۶۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سبزپوش۱۰۸۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سرور ملکی۱۰۸۶۶۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۸۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سعیدی۱۰۸۷۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۱۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سماوات۱۰۸۳۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۸۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شاهدی۱۰۸۶۷۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۲۷۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شفیع زاده۱۰۸۵۸۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۳۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شیرمحمدیان۱۰۸۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صالحی۱۰۸۸۲۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۹۵۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صدقیانی۱۰۸۶۷۴سلماس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۴۱۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ضرابی۱۰۸۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
طاهرخانی۱۰۸۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباس زاده۱۰۸۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباسی۱۰۸۵۸۱انارک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۹۸۷۸۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عبدی ورزقان۱۰۸۸۳۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۶۷۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
علیمحمدی۱۰۸۷۸۵ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۱۵۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عیدی۱۰۸۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فدا۱۰۸۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فراهانی۱۰۸۸۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرخ۱۰۸۷۲۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۵۳۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرهادی۱۰۸۵۶۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۴۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فلاح۱۰۸۶۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۱۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فیضی۱۰۸۵۰۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۶۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قدرتی۱۰۸۴۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی پور۱۰۸۵۹۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۱۶۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی۱۰۸۷۹۹نیمور۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۲۹۷۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۲۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۹۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۴۶۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمیزاده۱۰۸۳۸۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کشتکار۱۰۸۵۹۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۷۸۵۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کمانکش۱۰۸۵۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کوچکی۱۰۸۵۷۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۵۹۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کیهانی۱۰۸۶۶۲رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۹۲۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
گوذرزی۱۰۸۶۵۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۳۴۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطفی۱۰۸۳۹۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۳۱۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطیمی۱۰۸۵۹۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۶۰۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
محمدی۱۰۸۸۰۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۴۵۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۳۷۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۸۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۵۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مسعودی۱۰۸۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مطهری۱۰۸۶۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۲۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
معیاری۱۰۸۶۴۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۱۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ملکی۱۰۸۳۸۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۹۷۵۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۵۵۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهدیخانی۱۰۸۵۵۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۷۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهراد صدر۱۰۸۳۷۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۴۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهرزاد۱۰۸۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
میرعبدالهی۱۰۸۶۸۸دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مینایی۱۰۸۷۷۸مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۲۱۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
واحدیان۱۰۸۶۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هنرخواه۱۰۸۴۹۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۰۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هوشیار۱۰۸۶۰۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۴۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
یاوری۱۰۸۷۲۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴