دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۱۰۴۴۰۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۹۴۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲اسدزاده۱۰۴۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳افشانی ایلخچی۱۰۴۴۰۷ایلخچی۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۷۲۵۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۴انیسی۱۰۴۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۵جاویدی۱۰۴۴۸۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۰۷۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۶حسینی۱۰۴۵۰۰دهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۲۰۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۷خمیدهی۱۰۴۴۹۵فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۶۹۲۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۸شعبانی۱۰۴۵۱۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۴۰۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۹شمس الملوک راجی۱۰۴۵۰۱سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۲۸۷۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۰شوقی۱۰۴۳۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۱صمدپور۱۰۴۳۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۱۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۲طاهری۱۰۴۵۱۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۸۳۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۳عارف۱۰۴۴۶۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۶۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴عبادی۱۰۴۵۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۵علی۱۰۴۴۸۲پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۱۰۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۶کشتکار۱۰۴۴۵۵سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۵۱۰۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۷کمالیانقم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۷۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۸گلی طبری۱۰۴۳۹۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۶۸۲۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۹گودرزی۱۰۴۳۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۳۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۰محمودی۱۰۴۴۰۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۹۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۱مرادی۱۰۴۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۲مسعودی۱۰۴۵۱۴سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۲۱۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۳مسگران۱۰۴۳۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۴موسوی۱۰۴۴۷۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۰۹۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۵نوروزی۱۰۴۴۹۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۴۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲