دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۱۰۹۳۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۱۵۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲اسلامی۱۱۰۸۳۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۶۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳امامی۱۱۰۸۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۳۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴امیریخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۳۳۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۵اورعی۱۱۰۸۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۶ایزدی۱۱۰۹۷۴سنقر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۲۶۴۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۷باقری۱۱۰۸۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۰۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۸بواناتی۱۱۰۸۸۵بوانات۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۵۱۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۹بهرامی نژاد۱۱۰۸۳۸نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۴۱۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۰بیاتی۱۰۵۶۲۸تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۹۵۲۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۱بیگی۱۱۰۷۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۲۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۲پیوندی۱۱۰۹۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۳۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۳جعفری۱۱۰۹۶۴نقده۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۴۶۴۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۴چشمه۱۱۰۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۵حسینی۱۱۰۸۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۶حسینی۱۱۰۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۷خاطرنشان۱۱۱۰۲۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۹۳۳۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۸خاندانی۱۱۰۸۹۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۸۶۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۹خنجری۱۱۰۸۸۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۰۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۰راد۱۱۰۲۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۷۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۱رازمو۱۱۰۹۴۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۴۲۹۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۲رساگار۱۱۱۰۴۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۳۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۳روشن۱۱۰۸۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۴سبحانی۱۱۰۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۵شاهین فر۱۱۰۸۹۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۶۶۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۶شعبانپور۱۱۰۸۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۷۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۷شمس الدینی۱۱۱۰۲۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۶۲۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۸صفایی۱۱۰۷۴۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۰۸۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۹طباطبایی۱۱۰۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۰عبدالهی۱۱۰۸۳۷مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۵۳۳۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۱عرب۱۱۰۹۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۳۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۲عقاب نشین۱۱۰۸۲۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۱۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۳علامه زاده۱۱۰۹۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۹۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۴غلامپور فرجی۱۱۱۰۳۱قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۵۳۹۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۵فدایی۱۱۰۸۴۹دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۸۰۸۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۶قاسمی۱۱۱۰۳۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۶۸۱۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۷قلندریزاده۱۱۰۸۸۴بستک۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۱۷۴۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۸قلی ازده۱۱۰۹۶۵هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۱۰۶۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۹کرم زاده۱۱۰۹۴۱بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۴۴۷۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۰کوکایی مقدم۱۱۱۰۳۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۲۴۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۱کولیوند۱۱۰۹۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۷۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۲محمدی۱۱۰۹۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۲۱۲۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۳مددی۱۱۰۸۷۵شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۸۹۱۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۴مددی۱۱۰۸۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۵موذنی۱۱۰۸۸۹سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۸۲۹۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۶نودین۱۱۱۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۷۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۷نوربخت۱۱۱۰۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۴۵۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۸نورمحمدی۱۱۱۰۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۹۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۹یاوری۱۱۰۹۳۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۳۰۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۵۰یوسفی۱۱۰۸۳۳آبسرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۶۵۹۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۵۱یونس پور۱۱۰۹۰۳کله بست۲۰۱۲۸۰۱۲۹۷۰۰۳۵۵۱۵۴۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۱