دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ مهر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۴۸۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۶۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲افلاطونی۵۴۸۶۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۴۸۷۰۰۷۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳امجدی۵۵۱۱۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۵۹۵۰۳۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴امینی۵۴۸۷۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۳۸۰۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵بنی اسد ازادی۵۴۸۲۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۴۸۲۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۶بیرانوند۵۴۸۶۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۰۲۰۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷پناهی۵۴۸۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۸پورباقری۵۵۰۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹پویان۵۴۸۶۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۳۷۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۰پیریایی۵۳۳۵۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۰۵۲۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۱تقوی میلانی۵۴۸۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۲توکلی۵۴۸۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۳جامی۵۴۸۵۹تربت جام۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۲۸۵۰۹۵۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴حبیب نژاد۵۴۸۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵حیدری۵۴۹۰۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۶۱۵۰۸۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۶خسروی۵۵۴۰۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۷دهقان۵۴۸۲۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۵۵۷۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۸دوات گرزاده۵۴۸۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۹زارع۵۴۸۳۱ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۱۶۰۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۰ساسانی۵۴۸۷۱رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۹۲۵۰۴۶۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۱سروقدی۵۴۸۵۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۸۲۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲سلامتیان۵۴۸۴۶ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۷۲۲۰۶۹۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۳سلیمی۵۴۸۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۹۳۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۴شریعت پور۵۴۸۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۰۵۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۵صبوری۵۴۸۳۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۶۶۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶طیبیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۶۰۲۰۶۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۷عرب امیری۵۴۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۸فراهانی۵۴۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۱۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۹فرجی۵۴۸۱۹ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۰۶۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۰قاسم زاده۵۴۸۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۳۴۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۱قاسمی۵۴۸۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۲قراباد۵۴۸۷۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۷۱۰۰۸۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۳قربانی پور۵۴۹۵۴اردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۵۰۲۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۴قنبرپور۵۴۹۶۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۹۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۵کاکولوند۵۴۸۲۱سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۸۹۷۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۶کلانتری۵۴۸۶۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۸۸۶۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۷گره۵۴۷۷۳شبانکاره۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۶۹۷۷۵۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۸گشایشیساری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۱۷۷۰۰۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۹لکوتی۵۴۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۰لواسانی۵۴۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۴۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۱محرمی۵۴۷۴۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۷۱۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۲محمدی۵۴۸۴۹نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۴۹۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۳محمدی۵۴۸۸۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۴۵۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۴محمودابادی ۵۴۸۵۴اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۹۸۸۰۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۵محیدی۵۴۹۱۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۳۹۲۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۶مرادی۵۵۰۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۸۱۷۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۷ملک پور۵۴۸۴۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۵۰۷۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۸منظوری۵۴۸۵۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۰۸۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۹موسوی۵۴۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵۰نبی زادهورزقان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۴۲۷۲۵۴۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵۱نوروزی۵۴۹۳۴خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۱۷۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵۲نیاستی۵۴۸۳۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۱۰۱۹۳۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵۳ولی زاده۵۴۸۰۳میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۰۰۰۹۵۰۷۰۰۰۵۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴